2016.MLZ.YAT.06 GENİŞ ALAN AĞI (WAN) OPTİMİZASYONU İŞİ

İhale Kayıt No: 2016.MLZ.YAT.06
İlan Yayın Tarihi: 10/08/2016 00:00
İhale Tarihi ve Saati: 23/08/2016 11:00
Kesin İhale Sonucu: YENİLENMEK ÜZERE İPTAL EDİLMİŞTİR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 25.05.2016 Tarih ve 29722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma - Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği’nin 9. Maddesi (Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi ) nin 10. Fıkrası gereği “Gelen Tekliflerin üçten az olması” nedeniyle yenilenmek üzere iptal edilmiştir

Dosya-244-4233
Click to download.(482 Kb)
Vedaş Solution Center
0 (850) 211 0 186
Whatsapp