BILGI GÜVENLIĞI YÖNETIM POLITIKASI

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çatısı altında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, güvenlikle ilgili olarak meydana gelen güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi ve en aza indirilmesiyle, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve ISO 27019:2017 Enerji Altyapıları - Bilgi Güvenliği Standardı kontrol maddeleri gerekliliklerine uygun olarak, risk bazlı düşünme yaklaşımı ile gerçekleştirdiğimiz ve sürekli iyileştirdiğimiz süreçlerimiz sayesinde, sunduğumuz hizmetlerin ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılanmasını, böylelikle ilgili taraflarımızın bilgilerinin gerekli şekilde korunmasını güvence altına almaktayız.

Üst yönetim tarafından onaylanmış olan Bilgi Güvenliği Politikasının amacı;

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek tehditlere karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
• Bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
• Bilgiye erişilebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
• Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
• Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
• Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, BGYS Temsilcisine rapor etmek ve BGYS Temsilcisi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
• Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin amaçlanan sonuçları yerine getirme başarısını periyodik olarak gözden geçirmek, gerekli iyileştirmelerin zamanında hayata geçirilmesini güvence altına almaktır.
Kurum bünyesindeki BGYS kapsamında yayımlanan dokümanlar, Bilgi Güvenliği Politikasını destekler. BGYS Temsilcisi politikanın sürdürülmesinden ve politikanın gerçekleştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktan ve yol göstermekten doğrudan sorumludur.

BGYS Temsilcisi, yönetim sistemlerimize bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın yönetim sistemlerimize katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetleri planlar.

Tüm bölüm yöneticileri ve BGYS ekibi iş ortakları kendi iş sahalarına giren bölümlerde politikanın gerçekleştirilmesinden ve personeline bağlılıktan doğrudan sorumludurlar. Politikaya sıkı sıkıya sadık kalmak her personelin sorumluluğudur.

Tüm tarafların bilgi güvenliği ile ilgili gereksinimleri tanımlanmış ve bu gereksinimler ilgili mevzuat, BGYS politikaları, prosedürleri dahilinde belirtilmiş olup istenildiği ve/veya gerekli görüldüğü takdirde paylaşılacaktır.

Vedaş Solution Center
0 (850) 211 0 186
Whatsapp