ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (Kısaca “VEDAŞ”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak tarafıma sunulan Aydınlatma Beyanını okuduğumu, anladığımı, gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Şirketiniz ile yaptığım/yapacağım iş görüşmesi dolayısıyla Şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanına ilişkin işe alım ve iş görüşmesi süreçlerinin yürütülmesi; çalışan adaylarının ve VEDAŞ’ın yasal haklarının ve meşru menfaatlerinin koruması amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, biyometrik ve genetik veriler vb.) de dahil olmak üzere daha önce işlenen/saklanan ve iş bu açık rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verilerimin iş akdimin devam ettiği süre boyunca ve iş akdimin sona ermesinden itibaren İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca işlenmesini, saklanmasını, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını/aktarılmasını kabul ettiğimi, bu hususta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.

Veri Sahibi

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Paylaş
Vedaş Çözüm Merkezi
0 (850) 211 0 186
Whatsapp