ÇEVRE POLİTİKASI

  • Lisans Bölgemizde; çevreyi korumak için mevcut çevre mevzuatlarına uygun çalışılmasını, çevre etkilerinin kontrol altında tutulmasını, bu etkileri azaltılarak çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
  • Yeterli kaynak sağlayarak hizmetlerimizde uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufunu sağlar, doğal kaynakların israfını önler, atıkları azaltır ve geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırırız.
  • Çevresel etkileri en aza indirmek suretiyle doğanın ve çevrenin korunmasını sağlarız.
  • Çevre boyutları ile ilgili bilincin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlayarak gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakılmasını hedefleriz.
  • Hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için hizmetlerimizi yerine getirirken tüm çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirecek bir çevre yönetim sistemi oluşturmasını ve uygulanmasını sağlarız.
Vedaş Çözüm Merkezi
0 (850) 211 0 186
Whatsapp