OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS/METRUM)

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS/METRUM)

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi; tüketici tarafında ölçümde kullanılan elektrik sayaçlarının uzaktan haberleşmeye uygun hale getirilerek tek bir merkezden verilerin izlenmesidir.

EPDK tarafından 10/04/2011 tarih ve 27901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca “Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi” yürütülmektedir. Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına Ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmeliği’nin 4. Maddesi uyarınca aşağıdaki sayaçlar bu kapsama dâhil edilmek zorundadır.

a) İletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar

b) Yıllık tüketimi 800 MWh ve üzeri olan sayaçlar.

c) Üretim ve otoprodüktör lisansına sahip piyasa katılımcılarının tüketim birimleri tarafından dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

d) Üretim ve otoprodüktör lisansına sahip üretim birimleri tarafından dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

e) İki dağıtım sistemi arasındaki alış-verişe esas elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

f) Dengeleme birimi niteliğine sahip tüketim tesislerinin sisteme bağlantı noktalarındaki elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

g) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca tesis edilmesi öngörülen üretim sayaçları,

h) DSİ tarafından OSOS kapsamına dahil edilmesi talep edilen, yer altı suyu kullanma belgesi çerçevesinde tesis edilen sayaçlar,

i) 10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği uyarınca dağıtım şirketlerinin aydınlatma yükümlülüğü olarak belirtilen aydınlatma sistemlerine ait sayaçlar.

OSOS sistemine dâhil edilecek sayaçların asgari aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir;

  • -Yürürlükteki EPDK “Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun,
  • -Yürürlükteki EPDK “ Dağıtım Şirketlerince Kurulacak OSOS Kapsamına Dahil Edilecek Sayaçların, Haberleşme Donanımının ve İlave Teçhizat ve Altyapının Ortak Asgari Teknik Özellikleri” hükümlerine uygun.
  • -RS485 haberleşme ara yüzü bulunan sayaçlar.

OSOS sistemi kapsamında sayaçları uzaktan okunan abonelerimizin, sayaçlarına ait verileri internet üzerinden takip edebilmeleri için kullanıcı kodu ve şifre edinmeleri gerekmektedir. Bu amaçla aşağıdaki OSOS Kullanıcı Talep Formunun doldurularak, tutanakta belirtilen belgeler ile VEDAŞ Şirket Merkezi’nde bulunan OSOS Birimine müracaat edilmesi ve kullanıcı adıyla şifresinin alınması gerekmektedir.

OSOS müşterilerimizin, kendilerine verilen şifre ile sayaçlarına ait tüm bilgilere aşağıda belirtilen linkten erişebileceklerdir.

Detaylı bilgi için aşağıda belirtilen yönetmeliklerden ve dokümanlardan yararlanılabilir.

  • Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Yönetmeliği
  • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
  • İki Dağıtım Sistemi Arasındaki Alış-Verişe Esas Enerjiyi Ölçen Sayaçlar İçin OSOS Süreçleri
  • Haberleşme Ünitesi (GSM Modem) Asgari Şartları
  • Lisanssız Üreticiler İçin OSOS Süreçleri

OSOS Talep Formuna Erişmek için Tıklayın.

OSOS Portal

METRUM Portal

Paylaş
Vedaş Çözüm Merkezi
0 (850) 211 0 186
Whatsapp