SAYAÇ ÖLÇÜM BEDELLERINE İLIŞKIN USUL VE ESASLAR

Sayaç Ölçüm Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin Sayaç Kontrolü başlıklı 51. Maddesinde “MADDE 51 - (1) Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır. Tüketicinin sayaç kontrol talebinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç sökülerek değiştirilir.” denilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 07/04/2016 tarih 6199 sayılı Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul Ve Esaslar’a ilişkin kurul kararının 1. Maddesinde ise ; “MADDE 1- (1) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 51 inci maddesi kapsamında, sökme işlemi yapılan sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde talep sahibine sayaç kontrol bedeli uygulanır.” denilmektedir.

Yine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 13/12/2018 tarih 8252-8 sayılı kurul kararında ise 01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan sayaç kontrol bedelleri aşağıda ki şekilde belirlenmiştir.

GALLERY
Share
Vedaş Solution Center
0 (850) 211 0 186
Whatsapp